Werkgevers en het arbeidsrecht in de VS

Federale arbeidswetten regelen de wettelijke verplichtingen voor ontslag en tewerkstellingspraktijken. Werkgelegenheidspraktijken moeten billijk, eerlijk en in overeenstemming met de rechten van werknemers zijn. Hoewel de ontslagwetgeving onder federale wetgeving relatief beperkt is, zijn er nog steeds arbeidsrechten als tewerkstellingspraktijken als discriminerend worden beschouwd. Als u zich afvraagt ​​of u al dan niet onder de arbeidswetgeving valt, kunt u het beste een advocaat raadplegen. Een advocaat kan u helpen bij het vaststellen of u al dan niet het slachtoffer bent van discriminatie op het werk.

Werkgevers zijn verplicht om zich te houden aan tewerkstellingspraktijken die bedoeld zijn om werknemers te beschermen tegen pesterijen, vooroordelen, intimidatie, discriminatie, seksuele intimidatie en leeftijdsdiscriminatie. Bovendien zijn werkgevers verplicht om een ​​verwachte verandering in de werkomgeving of -praktijken redelijkerwijs op de hoogte te stellen. Ten slotte, als een bedrijf het aantal werknemers wil verminderen, moet het een redelijke kennisgeving verstrekken.

Federale wetten beperken ook de hoeveelheid tijd die een werknemer mag nemen om voor zieke familieleden te zorgen. Werkgevers die werknemers voor deze vrije tijd niet betalen, kunnen boetes en mogelijk boetes opgelegd krijgen. Werkgevers moeten niet alleen hun eigen rechten beschermen, maar ook de rechten van hun werknemers respecteren om beslissingen te nemen over werken op het werk. Het is werkgevers niet toegestaan ​​om een ​​werknemer te straffen of te ontslaan alleen omdat ze een voorkeur hebben uitgesproken voor een groep werknemers boven een andere. Pesten op het werk is ook illegaal. De dader moet een feitelijke of vermeende relatie met het slachtoffer hebben, waardoor een vijandige werkomgeving ontstaat.

Een werkgever kan verzoeken dat een werknemer aanwezig is bij een vergadering of activiteit op het werk. Dit kan worden gebruikt als hefboom om de toestemming van de werknemer te krijgen om te werken volgens het schema van de werkgever. De werknemer moet deze wens echter duidelijk kenbaar maken voordat de werkgever beslist om de werknemer al dan niet aan de activiteit te laten deelnemen. Als de werknemer weigert deel te nemen aan de activiteit, heeft hij geen recht op compensatie.

Er zijn veel uitzonderingen op de arbeidswetten. Als een werknemer bijvoorbeeld gewond raakt tijdens het werk, moet een arts een verklaring van medische nalatigheid overleggen voordat hij een claim indient. Andere wetten, zoals de Family and Medical Leave Act (FMLA), vereisen dat de werknemer in zijn eigen behoeften kan voorzien, terwijl de werkgever voor die van hen zorgt. Arbeidsdiscriminatie is ook illegaal. Het betekent dat een andere werknemer oneerlijk wordt behandeld vanwege geslacht, ras, religie, nationale afkomst, leeftijd, handicap of seksuele geaardheid. Een werkgever kan iemand niet aannemen alleen omdat het een vrouw is. Ze kunnen niet iemand discrimineren omdat hij homo is.

Werkgevers kunnen een werknemer niet intimideren om van gedachten te veranderen over iets, zoals van gedachten veranderen over werken of ontslag nemen. De werkgever kan geen represailles nemen tegen een werknemer die een klacht heeft ingediend over de arbeidsomstandigheden. Of ze kunnen worden beëindigd, maar krijgen er geen enkele vergoeding voor. Arbeidswetten zijn ook bedoeld om de rechten van werknemers om zich te organiseren en te staken te beschermen. Deze wetten voorkomen dat werkgevers een werknemer ontslaan omdat ze zich organiseren. Deze wetten zijn ook van toepassing wanneer een werkgever wil voorkomen dat een werknemer staakt.

Werknemers proberen soms gebruik te maken van hun wettelijke rechten om betaald te worden voor extra uren of om minder betaald te krijgen dan andere werknemers die hetzelfde werk doen. Deze wetten vereisen dat werkgevers overuren betalen. Een werkgever moet bewijzen dat ze het zich niet kunnen veroorloven om hun werknemers te betalen voor alle uren die ze in een week hebben gewerkt. De rechten van werkgevers zijn belangrijk voor zowel werkgevers als werknemers. Door met een bekwame advocaat te werken, kan een werkgever de juridische bijstand krijgen die ze nodig hebben om zichzelf, hun gezin en hun bedrijven goed te beschermen: meer hier. Het zal hen helpen deze beschermingen te begrijpen. en weten hoe ze zichzelf het beste kunnen vertegenwoordigen in de rechtbank.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *