Voogdij

Voor mensen met minderjarige kinderen is het belangrijk erbij stil te staan wat er met de kinderen gebeurt als zij er niet meer zijn. Bij gehuwden oefenen de ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag uit. Overlijdt een van hen, dan krijgt de ander automatisch het ouderlijk gezag. Als de ander vervolgens overlijdt [of de ouders overlijden tegelijk], dan benoemt de rechter een voogd over de kinderen, tenzij de ouders in een testament zelf al een voogd hebben benoemd. Door zo’n voogdbenoeming is de rol van de rechter uitgespeeld; de ouders hebben dwingend bepaald bij wie hun kinderen terecht komen of wie ervoor dient te zorgen dat ze goed terecht komen.