Tweetrapstestament

Bij het “tweetrapstestament” (ook wel tweetrapsmaking genoemd) wordt de langstlevende als de enige erfgenaam benoemd en de kinderen worden tot “verwachters” benoemd. In plaats van te erven bij het overlijden van de eerste ouder, moeten zij wachten (in eerste instantie worden ze onterfd) en indien er na het overlijden van de langstlevende ouder nog vermogen over is, voor zover er nog vermogen over is, erven ze na het overlijden van de langstlevende. Doordat de kinderen na het overlijden van de eerst overleden vader of moeder niet erven, is er op dat moment ook geen erfbelasting verschuldigd. Omdat de langstlevende een hoge vrijstelling van maar liefst 638.089 euro heeft, hoeft er geen erfbelasting betaald te worden, tenzij  de nalatenschap groter is dan deze  vrijstelling. Als dat wel het geval is, dan moet de langstlevende over het meerdere belasting voloen.

Dit onterven van de kinderen bij het overlijden van de eerste vader of moeder heeft uiteraard nadelen. Wanneer de langstlevende ouder besluit te gaan hertrouwen of wanneer er ruzie tussen een van de kinderen en de langstlevende ouder ontstaat, heeft het kind eigenlijk geen rechten. Een ander nadeel van het tweetrapstestament is dat er bij deze constructie toestemming van de rechter is wanneer de langstlevende minderjarige kinderen heeft en komt te overlijden en hen achterlaat.

Het voordeel van het tweetrapstestament: het niet meteen hoeven betalen van erfbelasting bij het overlijden van de eerst overleden ouder, kent echter ook een paar kanttekeningen. Zo moet er bij het overlijden van de tweede ouder doorgaans méér erfbelasting worden betaald vergeleken met een langstlevende testament. Let ook op eventuele waardestijging van de woning, ook dit kan als gevolg hebben dat u uiteindelijk meer erfbelasting dient af te rekenen.

Conclusie:
Indien u de kosten van de begrafenis of crematie en de verschuldigde erfbelasting zelf van spaargeld of beleggingen kan voldoen, heeft u waarschijnlijk meer voordeel van het zogenoemde langstlevende testament. Er zijn ook nog andere mogelijkheden die hier niet staan beschreven maar waarmee bij het eerste overlijden ook niet meteen erfbelasting is verschuldigd.

Het verschil tussen de langstlevende regeling en het tweetrapstestament is dus dat door in de eerste situatie de kinderen direct als erfgenaam te betrekken, er over de nalatenschap direct (wel minder) erfbelasting voldaan hoeft te worden. Bij het tweetrapstestament erven de kinderen in eerste instantie niet en wanneer dit wil aan de orde is, bij het tweede overlijden, dan zijn zij op dat moment meestal. meer erfbelasting verschuldigd.