Overige zaken

Bankrekeningen
Op het moment dat een bank op de hoogte raakt van het overlijden van een rekeninghouder zal de bank de rekening blokkeren. Niet zo gek, want het is voor de bank pas zeker wie de erfgenamen zijn als er een verklaring van erfrecht is. Als de bank immers gelden zou uitbetalen aan iemand die achteraf helemaal geen erfgenaam blijkt te zijn, dan moet de bank aan de werkelijke rechthebbende naderhand alsnog uitbetalen. In de algemene voorwaarden van een bank staat te lezen dat familieleden verplicht zijn melding te maken van het overlijden. Ook al is de rekening geblokkeerd, in de praktijk blijkt dat de bank, in afwachting van de verklaring van erfrecht, vrijwel altijd bereid is de nota van de begrafenisondernemer te voldoen.

Ook bij een zogenaamde en/of-rekening kan de bank besluiten de rekening te blokkeren totdat er zekerheid is wie de erfgenamen zijn. Vaak maakt de bank een uitzondering als het een en/of-rekening van twee echtgenoten betreft, maar een verplichting is dat niet. Te meer daar een en/of-rekening helemaal niet automatisch betekent dat het saldo beiden toekomt.

Een veel voorkomend misverstand in dit verband betreft de bankmachtiging. De slecht ter been zijnde tante heeft aan haar neef een machtiging gegeven. Al jaren haalt de neef elke week voor tante haar huishoudgeld van de bank. Op een gegeven moment overlijdt tante. Nu zal de neef merken dat hij geen geld meer kan opnemen.

‘Ik heb toch een machtiging?’ Jazeker, maar de hoofdregel is dat een machtiging [of volmacht] eindigt door overlijden. De neef zal zo snel mogelijk de notaris moeten inschakelen voor een verklaring van erfrecht.