Legaat

Een erfgenaam is iemand die de hele erfenis of een aandeel in de erfenis krijgt en daardoor gerechtigd is in alle goederen [bezittingen en schulden] die deel uitmaken van de nalatenschap. Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor een erflater een bepaald goed of een vastgestelde som geld aan iemand te vermaken. Dit noemt men een legaat. De erfgenamen moeten het legaat aan de gerechtigde [legataris] afgeven. Voorbeelden: ‘Ik legateer mijn woonhuis te Amsterdam aan mijn neef Piet’, of: ‘ik legateer aan mijn neef Jan een bedrag in kontanten groot 5.000-‘. Een legaat van een goed dat er ten tijde van het overlijden van de erflater niet meer blijkt te zijn, is daardoor niet geldig. Een testateur heeft niet de verplichting eenmaal gelegateerde zaken te behouden tot de dag van zijn overlijden.