Goede doel in testament

In een testament regelt u de nalatenschap rondom uw eigendommen na overlijden. Soms is dit onderwerp lastig bespreekbaar omdat het gaat over (persoonlijke) financiële zaken.

Het Goede Doel als erfgenaam

Goede Doelen kunnen wettelijk als rechtspersoon tot volwaardig erfgenaam benoemd worden. Als u een Goed Doel tot (mede)erfgenaam benoemt, heeft het Goede Doel (samen met uw overige erfgenamen) recht op de gehele nalatenschap. Met andere woorden: het Goede Doel erft (een deel van) de baten én van de eventuele schulden van uw nalatenschap. Erfgenamen hebben het recht een nalatenschap te weigeren. In de praktijk zal een Goed Doel om risico’s te vermijden de nalatenschap beneficiair aanvaarden tot dat duidelijk is dat deze positief is, er dus meer baten zijn dan schulden. Goede doel opnemen als legataris? Oprichten van een fonds op naam.