Goede Doel als legataris

Als u het Goede Doel niet tot erfgenaam benoemt, maar wel in uw testament bepaalt dat het Goede Doel recht heeft op een bepaald goed of geldbedrag uit uw nalatenschap (dit specifieke deel in uw testament wordt een legaat genoemd), dan is het Goede Doel -zoals we dit noemen- een legataris.

Met een legaat bepaalt u dus via uw testament dat u een bepaald bedrag in geld, een goed, zoals een huis of een stuk grond, een effectenportefeuille of een waardevol schilderij wenst na te laten aan een door u zelf uitgekozen (benoemde) persoon of instelling. Een legaat wordt vooral gebruikt door personen die iets willen nalaten aan personen die niet hun directe erfgenamen zijn.

De legataris is niet aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap. Hij moet slechts de lasten, bijvoorbeeld de successierechten, die op het gelegateerde goed rusten voor zijn rekening nemen. Wel kunt u in uw legaat laten opnemen dat u wenst dat de successierechten die over het legaat verschuldigd zijn ook uit uw nalatenschap dienen te worden betaald.