Fonds op Naam

Bij steeds meer Goede Doelen kunt u via uw testament een Fonds op Naam oprichten. Dit doet u door een schenking bij leven of na uw dood via een testamentaire beschikking. Een Fonds op Naam is een schenking of making aan een goed doel, het ‘hoofdfonds’, met een gerichte opdracht.

U bepaalt zelf de naam (bijvoorbeeld uw naam of de naam van uw dierbare) en de aan het ‘hoofdfonds’ gerelateerde doelstelling van uw Fonds, bijvoorbeeld een bepaald(e) onderzoek(en). Ook kunt u zelf de omvang vaststellen van de bedragen die uw Fonds verstrekt. Het doel van uw Fonds moet over het algemeen wel binnen dat van het ‘hoofdfonds’ liggen. Het ‘hoofdfonds’ zorgt ervoor dat het geld besteed wordt aan het specifieke doel en draagt zorg voor de administratieve afhandeling. Zo profiteert een Fonds op Naam van de kennis en ervaring die bij het ‘hoofdfonds’ aanwezig zijn, zonder belast te zijn met organisatorische en administratieve kwesties van het ‘hoofdfonds’.

De meeste Goede Doelen hanteren een minimum beginvermogen. Een Fonds op Naam biedt (vermogende) particulieren, maar ook grote en kleinere bedrijven de mogelijkheid op deze persoonlijke wijze het werk van een goed doel structureel te ondersteunen.

Over het algemeen neemt het ‘hoofdfonds’ alle kosten voor het instellen van een Fonds op Naam voor haar rekening. Onder deze kosten vallen onder andere de notariskosten.

Voor nadere informatie over het instellen van een Fonds op Naam kunt u bij uw notaris of het Goede Doel zelf terecht.