Executeur-testamentair

Een oude tante heeft tien neven en nichten waarvan een aantal in het buitenland woont. Ieder krijgt 1/10 deel van tantes erfenis. ‘Notaris, wie moet nu alles regelen als ik er niet meer ben?’ De notaris adviseert haar een executeur-testamentair te benoemen. Deze functionaris heeft tot taak de nalatenschap af te wikkelen in samenwerking met de erfgenamen. Daarbij behoort ook het regelen van de begrafenis of de crematie. De executeur-testamentair kan één van de erfgenamen zijn, maar het kan ook een buitenstaander zijn. De executeur-testamentair moet het recht van bezit krijgen. Dit betekent dat hij de bezittingen behorende tot de nalatenschap onder zich houdt totdat de schulden en successierechten zijn betaald.

Als de taak van de executeur-testamentair ten einde is moet hij rekening en verantwoording afleggen aan de erfgenamen. De wet regelt het loon voor de executeur-testamentair: 2½ procent van de ontvangsten en 1½ procent van de uitgaven van de nalatenschap. Maar de erflater kan bij de benoeming in het testament het honorarium ook zelf vaststellen, bijvoorbeeld op een vast bedrag.

Als er geen executeur-testamentair is benoemd kunnen de erfgenamen ook iemand machtigen, bijvoorbeeld één van de erfgenamen of een notaris, om zaken van de nalatenschap voor hen te regelen.