Aangifte Erfbelasting

Wanneer u een erfenis heeft ontvangen of gaat ontvangen wilt u wellicht weten of er erfbelasting vanaf gaat en zo ja, hoeveel. Om dit te weten te komen kijkt u naar de  de hoogte van de erfenis die u ontvangt en uw relatie tot de overledene (van wie ontvangt u de erfenis?). Belasting is verschuldigd over hetgeen ‘krachtens erfrecht’ wordt verkregen.

Er zijn vrijstellingen van toepassing en de hoogte van de vrijstelling is afhankelijk van de relatie die u heeft met de oveledene (bijvoorbeeld kind, kleinkind, etc.). Als hoofdregel geldt dat hoe verder iemand afstaat van de bloedverwantschap, hoe meer belasting er wordt geheven. Er gelden verder tariefgroepen: hoe meer iemand erft, hoe meer belasting (over dit meerdere gedeelte) wordt geheven, wanneer dit gedeelte in de hogere tariefgroep valt.

Pas wanneer uw erfenis boven de vrijstelling die voor u van toepassing is uitkomt zult u over dit merendeel erfbelasting moeten betalen. Er kunnen ook bijzondere situaties van toepassing zijn waardoor u geen of minder erfbelasting hoeft te betalen.

Uw relatie met de overledene Het bedrag van uw vrijstelling in 2018
Partner € 643.194
Kind of kleinkind € 20.371
Ouder € 48.242
(Erven beide ouders? Dan is de vrijstelling voor u samen € 48.242.)
Kind met een handicap € 61.106
Andere erfgenaam,
bijvoorbeeld een broer of zus
€ 2.147

U erft een bedrijf of u krijgt een bedrijf geschonken?
Als u de onderneming voortzet en gebruik maakt van de bedrijfsopvolgingsregeling betaalt u minder of geen erfbelasting. Over de waarde van de onderneming moet in principe erf- of schenkbelasting afgedragen worden. Er bestaat echter een ‘bedrijfsopvolgingsregeling’: om hier gebruik van te kunnen maken dient u de onderneming voort te zetten. Dit leidt ertoe dat u minder of geen belasting hoeft te betalen. Hier leest u meer.